Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.dihajgibaj.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje zato, da se prepreči dvom uporabnikov, zaupnost njihovih osebnih podatkov in varnost nakupov na spletu.

Osnovni pojmi

Ponudnik in prodajalec vadb, delavnic, storitev in knjig (v nadaljevanju ponudnica) je Dihaj gibaj, izobraževanje na področju športa in meditacije, Klara Dev s.p., Mesarska cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka 8522839000.

Obiskovalec spletne strani je uporabnica, ki ima pravico do nakupa vadb, delavnic, storitev in knjig. Zaprošene podatke posreduje ponudnici prostovoljno in so kot taki potrebni za obdelavo naročila, morebitni kontakt z uporabnico, izvajanje poprodajnih storitev in promocijskih aktivnosti.

Spletna stran www.dihajgibaj.si nudi dostop do vadb, delavnic in storitev, ki so namenjene predvsem ženski populaciji, saj vsebujejo posebne postopke in obravnavo, ki se nanaša specifično na žensko telo, zato večinoma nagovarja uporabnike v ženskem spolu. Žensko telo ima drugačne anatomske in fiziološke značilnosti od moškega, vaje pa so prilagojene za posebnosti ženskega telesa (za mamice na porodniški, za zaposlene ženske, ki so prav tako rodile, delavnice vsebujejo vaje za maternico, sproščanje skrbi, stresa itd.). Pristop je bolj nežen in oblikovan za žensko populacijo.

Postopek nakupa

Uporabnica spletne strani lahko kupi spletne vadbe in delavnice iz spletne strani www.dihajgibaj.si. S plačilom kupnine se šteje, da je naročilo potrjeno in da se uporabnica strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Dostop do spletne vadbe ali delavnice bo omogočen v roku najkasneje do treh delovnih dni po prejemu plačila. Knjiga pa bo oddana na pošto v roku 48 ur oz. naslednji delovni dan, če je naročilo oddano v petek, po prejemu plačila. Plačilo se izvede z neposrednim nakazilom na transakcijski račun. Račun za plačilo bo uporabnica prejela najkasneje v 8 dneh od prejema plačila, na elektronski naslov, ki ga boste navedli. Če želite prejeti račun tudi po pošti, nas o tem obvestite. Uporabnica je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

Vse cene, ki so navedene na spletni strani www.dihajgibaj.si so v evrih. Ponudnik je skladno s 1. Odstavkom 94. Člena ZDDV-1 oproščen obračunavanja DDV.

Možnost odstopa od nakupa spletne vadbe ali delavnice

Uporabnica vadbe ali delavnice lahko v roku 14 dni, brez navedbe razloga odstopi od nakupa in zahteva vračilo kupnine. Odstopni rok začne teči od dneva, ko je uporabnica pridobila dostop do spletne vadbe ali delavnice. Zahtevek za vračilo kupnine se pošlje na elektronski naslov klara@dihajgibaj.si, v njem pa morajo biti navedeni osebni podatki uporabnice, tj. ime, priimek, naslov in kraj prebivališča ter  transakcijski račun. Vračilo kupnine bo izvedeno v roku treh delovnih dni od prejema zahtevka. Strošek provizije za vračilo kupnine krije prodajalec. Po vračilu kupnine je kupcu preklican dostop do vsebin spletne vadbe ali delavnice.

Odjava od prijave na vadbo ali delavnico

Rok za odjavo od katerekoli vadbe ali delavnice je tri delovne dni pred začetkom programa. Odjava mora biti podana pisno na klara@dihajgibaj.si. Če je odjava oddana pravočasno, ima uporabnica možnost izbire med vračilom kupnine ali prenosom kotizacije. Če uporabnica izbere kotizacijo, se ta prenese na naslednji možen termin iste vadbe ali delavnice ali na drugo vadbo ali delavnico, ki jo izbere uporabnica, če je prosto mesto in če je cena programa enaka. Če mesto ni prosto, se kotizacija prenese na naslednji možni termin. Če cena ni enaka, pa se kotizacija prenese kot dobropis za drugo vadbo ali delavnico. Če uporabnica izbere vračilo kupnine, bo le-to izvedeno v roku treh delovnih dneh od prejema zahtevka.

Avtorske in sorodne pravice

Vsebina, ki je objavljena na spletni strani www.dihajgibaj.si, je v celoti in časovno neomejeno last Dihaj gibaj, izobraževanje na področju športa in meditacije, Klara Dev s.p. ter je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se štejejo besedila in slikovno, avdio ter video gradivo.

Uporaba besedil, fotografij ali avdio-video materialov je možna le z dovoljenjem ponudnice oziroma pod pogojem, da je iz besedila, fotografije ali avdio-video materiala jasno razvidno avtorstvo ter spletno mesto objave izvirnika na strani www.dihajgibaj.si.

Omejitev odgovornosti

Ponudnica ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, čeprav se za to trudimo. Ponudnica tudi ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Ponudnica ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Ponudnica je zavezan k varovanju osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov skladno z Uredbo (EU) 2016/679 in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki se zbirajo preko prijave na brezplačno vsebino, preko nakupa spletne vadbe in delavnice ali preko osebnega stika oziroma komunikacije (osebne in spletne) s ponudnico. Osebni podatki, ki se zbirajo, so le tisti, ki jih posreduje uporabnica, torej elektronska pošta in ime, priimek uporabnice. S prenosom brezplačnih gradiv se uporabnica strinja, da ponudnica uporablja in obdeluje dane osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo in izključno za spodaj naštete aktivnosti.

Zbrani osebni podatki so namenjeni izključno izvajanju promocijskih in poprodajnih storitev podjetja Dihaj gibaj, izobraževanje na področju športa in meditacije, Klara Dev s.p., ki bo z njimi ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo. Vsaka uporabnica spletne strani se lahko od prejemanja promocijskih sporočil kadarkoli odjavi in prekliče dovoljenje za uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov.